Materiály k projektu

Content management systém Krajina za školou
Online vzdělávací nástroj, který umožňuje vytvářet a publikovat multimediální výukové a prezentační materiály. Systém umožňuje tvorbu vícejazyčných verzí materiálů. Stránky praha.krajinazaskolou.cz fungují také jako galerie vzdělávacích materiálů pro potřebu výuky na základních a středních školách.

eLearningový kurz
Součást projektu tvoří eLearningový kurz, který žáky pečlivě připraví na úspěšné realizování všech částí projektu. Společným cílem poskytovatelů této výukové metody a učitelů je, aby popisované činnosti realizovali sami žáci. Proto je potřeba žáky efektivně vést a motivovat. S tímto krokem pomáhá náš kurz založený na interaktivních hrách.

Grafický program
V rámci projektu školy získaly školní multilicenci programu Zoner Photo Studio 8 Professional, který umožňuje snímky připravit k prolínání, barevně tónovat, resizovat a také stranově upravit.

Pracovní listy
Vytvořili jsme sadu 10 pracovních listů pro děti a doprovodnou meztodiku pro učitele. Témata listů pokrývají oblasti z různých předmětů a týkají se nejen krajiny, ale i Prahy, její historie a tradic.

Heslo pro stažení souborů:

Výukové programy
Každá škola může využít nabídku zúčastnit se s libovolnými třídami 8 výukových programů, jejichž témata souvisí s tématemprojektu. Během tří hodin si žáci zábavnou a hravou formou osvojí mnohé poznatky a dovednosti. Programy probíhají uvnitř i venku v zajímavých částech Prahy.

Semináře pro pedagogy
Učitelé si mohou vybrat z nabídky 10 odborných seminářů, pokrývajících různá témata od krajiny až po vytváření a zpracovávání fotografií. Dále si každá škola může vybrat dle vlastního zájmu seminář určený pro celý pedagogický sbor, zaměřený na pedagogické dovednosti.

Výstava
Z materiálů, které připraví studenti zapojených škol, pomůžeme vyrobit samostojnou, mobilní, lehkou a nerozbitnou výstavu, se kterou se mohou prezentovat široko daleko.

Kniha
Ze stejných materiálů, z jakých vznikne výstava, budeme připravovat každý rok tzv. „ročenku“ - tedy knihu, která bude spojovat výsledky výzkumu škol v daném školním roce. V této „ročence“ budou zahrnuty vaše snímky a texty. V rámci projektu získáte i tuto knihu zdarma v dostatečném počtu kopií.

Budoucnost projektu KZS
Proč by se změny krajiny, kultury, klimatu měly pozorovat pouze v ČR? V dnešním světě je zachování kulturní a přírodní diverzity základním úkolem. Tento projekt v planetárním měřítku může pomoci spontánnímu zájmu o pozorování přírodních i kulturních dějů, a vytvořit tak celosvětovou databázi dat o vývoji krajiny, kultury, civilizace a přírody v jejich vzájemných interakcích.

Společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o., provozovatel www.krajinazaskolou.cz založila pobočky ve Velké Británii, v Německu, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Týmy zajišťující průzkum trhu ověřují, zda je projekt Krajina za školou převoditelný i do sociokulturních prostředí jiných států Evropy.

Spolupráce těchto poboček začíná fungovat pro projekty škol v rámci programu Interreg IIIa. Pomáháme školám sepisovat přeshraniční projekty.