Aktivity v rámci projektu

Tento web slouží zejména jako technické zázemí pro školy, které v projektu pracují. Podrobné informace o průběhu projektu, aktuality apod. najdete na stránkách Sdružení TEREZA.

Žáci budou v rámci projektu
- hledat u pamětníků či v archivech staré fotografie zajímavých míst či událostí z jejich okolí
- pořizovat vlastní snímky stejných míst dnes
- skenovat získané materiály
- vyhledávat informace k vybraným fotodvojicím a vytvářet k nim popisky na webu
- pomáhat s přípravou výstavy, průřezové knihy aprezentace na závěrečnou konferenci
- účastnit se výukových programů
- pracovat s pracovními listy a e-learningovým kurzem


Harmonogram projektu

Harmonogram projektu Krajina za školou:

Září - říjen 2006

 • Úvodní setkání, úvodní seminář, dodání materiálů a softwaru školám

Listopad 2006 - srpen 2007

 • Terénní práce v rámci škol - shánění starých fotografií, fotografování

Září 2007 - červen 2008

 • Příprava výstav - výběr fotografií, tvorba popisků, organizace
 • Zpracování výsledků, umístění materiálů na webové stránky

Listopad 2007 - leden 2008

 • Příprava závěrečné konference, tvorba prezentací

Leden - Únor 2008

 • Celopražská výstava

Únor - červen 2008

 • Regionální výstavy v jednotlivých městských částech

Leden - květen 2008

 • Příprava průřezové knihy

Průběžné aktivity:
(Pro více informací klikněte na odkaz, budete přesměrováni na stránky Sdružení TEREZA či Ekocentra Podhoubí)

 • semináře pro pedagogy
 • využívání e-learningového kurzu k projektu, práce s pracovními listy
 • tématické výukové programy pro děti ze zapojených škol