Roku 1787 byl pro školu pod hradem postaven nový dřevěný domek, který měl dvě světnice - učebnu a byt učitele. Tato stará lipnická škola dodnes stojí mezi kostelem a hradem, má č.p. 129.