V roce 1811 byla majitelem panství hrabětem Karlem Palm-Guldenfigenem upravena budova bývalé fary u kostela č.p. 190 na školní budovu se dvěma učebnami a bytem pro učitele.  V té době chodily do lipnické školy děti z Lipnice, Volichova, Vitonína, Broumovy Lhoty, Kejžlice, Řečice, Bystrré a Svitálky. V lipnické farnosti byla ještě jedna školy filiální pro Dolní Město a okolí. V budově školy byly dvě třídy v přízemí a v patře byl byt učitele.