Tato zahrada byla součástí zámečku, který byl přebudován a od roku 1926 slouží jako budova školy. Školní zahrada je její součástí po dlouhou dobu. Je historicky doloženo, že v roce 1932 bylo žádáno o vytvoření " Vzorné školní zahrady". Tato žádost je doložena podrobným rozpočtem a plánkem, který kromě jiného obsahuje i místo pro vybudování skleníku a jezírka. Školní zahrada sloužila k výuce např. pracovního vyučování, pěstitelským pracem, pro činnost včelařského kroužku a dalším činnostem. V dnešní době se na tomto místě nachází školní hřiště, přírodní učebna a dům s pečovatelskou službou.