Lipnická škola, bývalý zámeček, který odkoupila obec od knížete Trauttmansdorffa v roce 1924 a ve které se vyučovalo od roku 1926. Na fotografiích je doložena generální oprava v letech 1965-1966.