Project view - Praha - Radotín (2.část)

 Čeština
 

Project text:


Městská část Praha-Radotín se rozkládá na levém břehu řeky Berounky nedaleko soutoku s Vltavou. Zastavěné území leží v nadmořské výšce cca 200 m nad mořem, ovšem prvorepublikové vily a dnes převážně nové rodinné domy se rozbíhají po příkrých radotínských stráních do mnohem vyšších poloh (a Radotín se tak přibližuje k okolním obcím).

Úzké údolí radotínského potoka končí v pomyslné centrální části obce a voda potoka je již v terénu nivy Berouky odváděna do řeky. Do východního okraje katastru obce zasahuje chráněná krajinná oblast Český kras, na který navazuje v severním cípu Radotínsko-chuchelský háj.

Vzhledem ke své strategické poloze byla oblast Radotína osídlována již v daléké minulosti. Na druhém břehu soutoku Berounky s Vltavou vyrostlo keltské, mimořádně rozlehlé dvojité oppidum, slavné Bohemiae, v době hluboko před Kristem. Území bylo později dobyté a využívané germánskými Markomany a posléze přišedšími Slovany. Na území Radotína bylo odkryté pohřebiště z 9. století. První písemný záznam o Radotínu pochází již z 10. století a vzhledem k blízkosti významné Zbraslavi vypovídá ještě mnohokráte tamější kronika o bohatém životě tohoto místa.

Významný průmyslový a dopravní rozmach zazanamenala osada Radotín v průběhu 19.století. Vedle možnosti říční dopravy byly vybudovány první silnice a dokonce železnice! Rozšiřující infrastruktura a geologický potenciál oblasti sem přivedly průmysl a s ním i lidi a jejich kulturu.

Nehlédněte s námi do minulého i dnešního života tohoto místa.

 

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Na staré fotografii můžeme vidět staré fotbalové hřiště, kolem nějž se rozprostírá louka.Na levé straně vidíme komín patřící starší Radotínské ceme...
Na staré fotografii je jednoduché si všímnout zcela vykáceného úpatí kopce Klapice.Dale je na starém obrazku vidět tehdejší úvozová cesta, dnes již...
Na staré fotce z roku 1966 vidíme ještě nedostavěné "staré" sídliště, které se začalo stavět někdy po roce 1958.Nejprve sloužilo zaměstnancům z cem...
Na této fotodvojici vidíme opravdu velikou změnu. Byla zastavěna opravdu velká část obou kopců. Na staré fotce vidíme velký komín cementárny a menš...
Foto centrální části focené z kopce Klapice.
Page 1  2  3  


TrainLMS