Sdružení TEREZA

Projekt Krajina za školou koordinuje v Praze Sdružení TEREZA.

Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti.

Nabízíme učitelům mateřských, základních a středních škol konkrétní náplň (programy, projekty, materiály, pracovní listy…) pro realizaci environmentální výchovy na školách.

  • Vytváříme a koordinujeme dlouhodobé školní projekty. Mezi ně patří především mezinárodní projekty Ekoškola a GLOBE a celostátní projekt Les ve škole – škola v lese. Projektů se ročně účastní až 30000 žáků.
  • Připravujeme a vedeme výukové programy pro školy z Prahy a okolí. Účastní se jich ročně až 7000 žáků.
  • Nabízíme další vzdělávání pedagogických pracovníků. Našich seminářů se ročně zúčastní až 1000 učitelů.
  • Vytváříme rozličné výukové materiály. Obdrží je žáci zapojení do našich projektů a programů, některé lze volně koupit v našem kamenném či internetovém obchůdku.
  • Pořádáme akce pro veřejnost, kterých se účastní až 2000 lidí ročně.


Tento web slouží zejména jako technická podpora pro školy zapojené do projektu. Veškeré organizační informace, nabídky, kontakty apod. najdete
zde.