Partneři projektu

Partnerem projektu Krajina za školou je Ekocentrum Podhoubí a Antikomplex, hnutí proti xenofobii, o.s

Ekocentrum Ekocentrum Podhoubí má několikaletou zkušenost s realizací ekologických výukových programů pro ZŠ i SŠ, je pražským koordinátorem projektu "Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy v regionech" (M.R.K.E.V.) Má zkušenosti se semináři pro pedagogy a věnuje se také vzdělávání studentů VŠ.

V rámci projektu bude zajišťovat přípravu a realizaci výukových programů.

Antikomplex ANTIKOMPLEX je občanské sdružení založené skupinou vysokoškolských a středoškolských studentů v dubnu 1998 v Praze. Hlavní snaha Antikomplexu spočívá v poukazování na problém xenofobie vyplývající z mnohaleté kulturní a politické izolace naší země od západní Evropy. Proto není náhodou, že ve středu zájmu Antikomplexu leží problematika současných vztahů mezi Čechy a Němci na pozadí historického vývoje jejich soužití. Antikomplex se ale věnuje veškerým projevům xenofobie vůči cizincům, českým emigrantům nebo romské komunitě.
Sdružení vytvořilo precedentní projekt pro Krajinu za školou - Zmizelé Sudety, který slouží jako inspirace pro nový projekt. V rámci Zmizelých Sudet autorský tým (obdobným způsobem jako v Krajině za školou) zpracoval více než deset horských a podhorských oblastí.

V rámci projektu o.s. Antikomplex garantuje školení v metodách projektu, přípravu a realizaci výstav a závěrečné setkání. Pro všechny školy bude představovat konzultační a servisní linku po celou dobu projektu.